OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE POMEMBEN ČLEN PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENE OSKRBE V SKLOPU MEDNARODNE VOJAŠKO MEDICINSKE VAJE 2019

IZID PUBLIKACIJE Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti ZN
24. julij, 2019
PLAKAT IN ZLOŽENKA O KIRURŠKEM DIMU
24. julij, 2019

V času od 6. do 19. maja 2019 je  v mariborski vojašnici potekala Vojaško medicinska vaja 2019. Na Vojaško medicinski vaji 2019 so sodelovali pripadniki Slovenske vojske, pripadniki oboroženih sil Severne Makedonije ter predstavniki oboroženih sil ZDA. Usposabljali so se za prevzem vodilne vloge v Balkanskih namenskih medicinskih silah (BMTF – Balkan Medical Task Force). Ključni namen vaje je bil preverjanje vsebinske ustreznosti in operativne uporabnosti korektivnih ukrepov ob množični nesreči v Role 2LM (lahka premična bolnišnica Role 2). Del Role 2 predstavlja tudi operacijska dvorana z vso potrebno medicinsko-tehnično opremo ter kadrom. Tako so v sklopu rezervne sestave slovenske vojske (Vojaške zdravstvene enote) sodelovali tudi pogodbeni rezervisti. Med njimi tudi operacijske medicinske sestre in operacijski zdravstveniki, ter bili pomemben člen pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe v okviru vaje – simulaciji urgentnih operativnih posegov. Med drugim je vaja omogočila izmenjavo izkušenj med medicinskim kadrom in zavezniško vojsko, ter vpogled v opremo in preverjanje zdravstveno – zagotovitvene zmožnosti.

 

Slika 1: Lahka premična bolnišnica Role2 LM (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 2: Triaža in oskrba ranjenih na mestu množične nesreče (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 3 Prevoz poškodovanih z vojaškim reševalnim vozilom LKOV Valuk (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 4: Prevzem ranjenca s strani vojske ZDA ter transport v EMEDS (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 5: Prevoz ranjenih z vojaškim helikopterjem slovenske vojske Cougar (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 6: Simulacija operativnega posega v ROLE2 LM (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Slika 7: Mednarodna operacijska ekipa po uspešno zaključeni simulaciji operativnega posega. Na sliki operacijska medicinska sestra Andreja Lešnik (prva z desne) ter operacijski zdravstvenik Blaž Brdnik (četrti z leve) (foto: Maja Fišnar, Vojaška zdravstvena enota, 2019).

Prispevek pripravil: Blaž Brdnik