JAVNA RAZPRAVA o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence

PLAKAT IN ZLOŽENKA O KIRURŠKEM DIMU
24. julij, 2019
PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
2. oktober, 2019

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence.

Zbornica – Zveza kot strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege se aktivno vključuje v javno razpravo o dokumentih, ki se nanašajo na dejavnost zdravstvene in babiške nege ter širše na področje zdravstvenega varstva.

Dokumenti v javni razpravi

–     Lokalna oskrba kroničnih ran Klasifikacija uporabe medicinskih pripomočkov

–     Standardni postopki oskrbe akutne in kronične rane

–     Komplikacije pri izločalnih stomah priporočila oskrbe za strokovne izvajalce

–     Zdravstvena oskrba pacientov z inkontinenco v primarnem zdravstvenem varstvu

 

Dokumenti so objavljeni na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2019-07-24-dokumenti-v-javni-razpravi-oskrba-ran-stom-in-inkontinence/

Prosimo vas za posredovanje morebitnih pripomb in dopolnitev k dokumentu na Zbornico – Zvezo do ponedeljka 12. 8. 2019.

Način predložitve pripomb in predlogov: v samem besedilu strategije se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja, obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,prvotnega besedila se ne briše. Za vaše sodelovanje se zahvaljujemo.