PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

JAVNA RAZPRAVA o dokumentih na področju oskrbe ran, stom in inkontinence
25. julij, 2019
VLOGA ZA SREDSTVA IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE
16. november, 2019

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti vabi na strokovno izobraževanje

KAKO LAHKO PREPREČIMO OKUŽBE V PERIOPERATIVNEM OKOLJU

Lokacija: Grand hotel Primus, Ptuj

Datum: 22. in 23.11.2019

Kotizacija

Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-22112019 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo. Pasivni udeleženci

Dodatne informacije in prijava

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje

Grand Hotel Primus

Pot v Toplice 9
2251 Ptuj
T: 02 74 94 500
F: 02 74 94 523
E: rezervacije@terme-ptuj.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Dodatne informacije

Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com

 

Vljudno vabljeni!

Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

 

PROGRAM Ptuj II 2019