VLOGA ZA SREDSTVA IZ SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
2. oktober, 2019
VABILO NA PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE
16. november, 2019

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in sredstva dodeljuje v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze. Komisija vloge obravnava enkrat (1x)/ mesec.

Za ugodno rešitev morajo prosilci v napisani vlogi obvezno navesti:

  • ime in priimek
  • naslov
  • številko članske izkaznice
  • datum vloge
  • izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje
  • priloge (program izobraževanja, vpisnine, kopijo indeksa)
  • višino zaprošenih sredstev
  • aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi.

Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.

Za sredstva iz sklada lahko enkrat (1x) letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.

Regijska strokovna društva dodeljujejo sredstva na podlagi Pravilnikov o izobraževanju. Pravilniki in vloge se nahajajo na spletni strani posameznega regijskega strokovnega društva in se razlikujejo od Pravilnikov Zbornice Zveze zato jih prosim natančno preberite preden oddate vlogo.

 

obrazec_vloga_sklad_za_izobrazevanja_12_2_2015_0