ZBORNIK XL – KAKO LAHKO PREPREČIMO OKUŽBE V PERIOPERATIVNEM OKOLJU

MONOGRAFIJA PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
26. november, 2019
FLYER NURSES ENGLISH
30. november, 2019

Zbornik je izdan v okviru strokovnega srečanja Sekcije MS in ZT v OD v Hotelu Primus na Ptuju, 22. in 23 november 2019.

Urednica: Tatjana POŽARNIK
Kraj in datum izdaje: Ljubljana, november 2019
Kataložni zapis: 617-089:616-022.36-084(082)
Prenesi zbornik:Zbornik – XL – KAKO LAHKO PREPRECIMO OKUZBE V PERIOPERATIVNEM OKOLJU_low res (1)