KORONA VIRUS – POMEMBNE INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE

IZREDNO OBVESTILO ZBORNICE – ZVEZE
11. marec, 2020
Upoštevajte navodila za ravnanje v primeru koronavirusa
Vse zdravstvene delavce pozivamo k odgovornemu ravnanju ter upoštevanju prejetih navodil s strani Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19), saj je le tako mogoče preprečiti morebitne dodatne okužbe tako samih zdravstvenih delavcev kot pacientov. Bodite zgled in se držite vseh varnostnih ukrepov, saj vsako neodgovorno ravnanje povzroča nezaupanje v zdravstveni sistem ter zmanjšuje resnost situacije, obenem pa ustvarja paniko.
Osnovno načelo vseh delavcev v zdravstvu je varovanje zdravja pacientov. Glede na zadnji razvoj dogodkov v zvezi s koronavirusom vas prosimo, da ne hodite v službo bolni ali če imate kakršnekoli epidemiološke ali druge znake, zaradi katerih bi lahko utemeljeno sumili na okužbo s koronavirusom.
Vse aktualne informacije in navodila glede koronavirusa najdete na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Svet za nacionalno varnost je sprejel naslednje ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2):

 • Do nadaljnjega se prekinejo vse preventivne dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto, Črnomelj ter Splošne bolnišnice Novo mesto in odložijo vsi nenujni specialistični pregledi. Obravnavajo se le akutno zboleli in stanja, ki lahko pripeljejo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Obiski pri osebnem zdravniku naj se izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru. Nujna stanja se obravnavajo po ustaljenem protokolu.
 • Delodajalci, predvsem na območjih Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine, naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se nenujna službena potovanja.
 • Predlaga se, da se na letališču Jožeta Pučnika uvede sistem merjenja telesne temperature potnikov, ki pridejo v Slovenijo. Začeli smo priprave za kontrolo potnikov tudi na kopenski meji z Italijo.
 • Vsi športni dogodki in druge prireditve, na katerih je več kot 500 udeležencev, se izvedejo brez gledalcev, med njimi tudi Pokal Vitranc in smučarski skoki v Planici.
 • Ministrstvo za finance takoj sprosti proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne opreme resorjem, ki bodo izvajali javno naročanje za potrebe sedanjih razmer.
 • Slovenija se prek evropskega javnega naročila pridruži nabavi 500.000 kosov zaščitnih mask.
 • Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.
 • Vsem gospodinjstvom v Sloveniji bomo po Pošti Slovenije razdelili letake z navodili o ukrepanju v zvezi s koronavirusom.
 • Splošno zapiranje šol in vrtcev po oceni stroke in SNAV-a še ni potrebno. Šole in vrtci se bodo zapirali po presoji in pojavu okužb na posameznem območju.
 • Inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.
 • Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji se spremeni, in sicer se meja s 500 oseb zniža na 100. Uredba začne veljati z 10. marcem 2020