Strokovno srečanje: Z naprednimi znanji do kakovosti in odličnosti v perioperativni zdravstveni negi

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
15. februar, 2023
11. EORNA kongres
4. maj, 2023

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

vabi na strokovno srečanje

Z naprednimi znanji do kakovosti in odličnosti v perioperativni zdravstveni negi

Lokacija: Grand hotel Primus, Ptuj

Datum: 31. 3. in 1. 4. 2023

PROGRAM

 

PETEK, 31. 3. 2023

8.00–08.45 Registracija udeležencev

8.45–9.00 Odprtje srečanja

 

  1. SKLOP moderator: BLAŽ BRDNIK

9.00–9.20 Raziskava uporabe ukrepov za preprečevanje okužbe kirurške rane

                        Prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.

9.20–9.40 Spremljanje celjenja pooperativne rane zahteva celosten pogled– prozorni akrilni obliži

Matej Kosi, strokovni sodelavec

9.40–10.00 SSI HUB: Spletišče meril za preprečevanje okužbe kirurške rane

Andreja Gradišar, strokovna sodelavka

10.00–10.10 Vprašanja in diskusija

10.10–10.40 ODMOR

2. SKLOP moderatorka: SIMONA SEČKO

10.40–11.00 Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane na oddelku za otroško kirurgijo v UKC Ljubljana

Veronika Osterman, dr. med., specialist pediatrije

11.00–11.20  Double Gloving: A Standard for Best Practice

Koen Biesbrouck, strokovni sodelavec

11.20–11.40 Sterilne kirurške rokavice: Tehnike oblačenja rokavic po zaprti metodi in dvojno rokavičenje

Jaka Zaluberšek, mag. zdr. nege

11.40–12.20 MDR, standardi in norme ter upravljanje kakovosti na področju sterilizacije

David Zboril, strokovni sodelavec

12.20–12.30 Vprašanja in diskusija

12.30–14.00 KOSILO

 

3. SKLOP    moderatorka: ELVIRA SADIKU

14.00–14.20 Osnovna načela pri zagotavljanju varne namestitve v ustrezni operativni položaj

                       Katarina Prah, dipl. m. s., Barbara Luštek, dipl. m. s.

14.20–11.40 Spremembe in zapleti pri različnih operativnih položajih s strani anestezije

Sabina Kocet, dipl. m. s., mag. zdr. – soc. manag., Nina Poredoš,

dipl. m. s.

14.40–15.00 Periferni živci v prostoru intraoperativnega položaja

Martin Erak, dipl. zdr.

15.00 – 15.20 Varna namestitev pacienta v bočni položaj

                        Blaž Tintror, dipl. zdr.

15.20 – 15.40 Položaj pacienta na operacijski mizi pri artroskopiji zapestja in

                       možni zapleti

                       Robert Golob, dr. med., spec. splo. kir., Nejc Jelenko, dr. med., spec.

splo. kir., Simona Sečko, dipl. m. s.

15.40–15.50 Vprašanja in diskusija

15.50–16.20 ODMOR

 

4. SKLOP Moderatorke: SIMONA SEČKO, EDISA KORAJAC, BARBARA LUŠTEK, SANJA ARNAUTOVIĆ

16.20–18.20 Delavnice

  1. Osnove nameščanja pacienta v operativni položaj, Marjeta Berkopec, dipl. m. s. , Blaž Tintor, dipl. zdr., Martin Erak, dipl. zdr., Mojca Aleš, strokovna sodelavka
  2. Pozicioniranje pacienta s prikazom pritiska na okončine, Alen Kolar, strokovni sodelavec
  3. Identifikacija literature in pisanje strokovnih besedil, dr. Manca Pajnič, viš. pred. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in

Severne Irske), Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg.

  1. Double Gloving in practice, Koen Biesbrouck, strokovni sodelavec

 

20.30 VEČERJA 

 

SOBOTA, 1. 4. 2022

 

  1. SKLOP moderatorka: TATJANA POŽARNIK

9.00–9.20 Pomen medpoklicne komunikacije v zdravstvu

Dr. Danijela Kralj, dipl. san. inž.

9.20–9.40 Medbolnišnična koordinacija oskrbe pacientov s covidom-19

                       Enotnost slovenskega zdravstva ob epidemiji – utopija ali realnost

Robert Carotta, dr. med., spec. splo. kir.

9.40–10.00 Pomen varnosti v operacijski dvorani            

Tinkara Kralj, dipl. m. s.

10.00–10.20 AO travma tečaji in klinični moduli usposabljanja za medicinske  sestre

Aldijana Beganović, mag. zdr. nege, Primož Počrvina, dipl. zdr.

10.20–10.30 Vprašanja in diskusija

10.30–11.00 ODMOR

 

2. SKLOP moderatorka: ALJOŠA KRAŠEVEC

11.00–12.00 Transformacija vseh negativnih čustev – stresa, strahu, skrbi, žalosti, jeze …

Andrej Pešec, univ. dipl. politolog

12.00–12.20 Intenziteta dela in izgorelost medicinskih sester v operativni dejavnosti

Robert Copič, dipl. zdr.

12.20–12.30 Nasilje med zdravstvenimi delavci v operativni dejavnosti

Renata Podpečan, dipl. m. s.

12.30–12.40 Vprašanja in diskusija

12.40–12.50 ZAKLJUČNE MISLI IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

 

Kotizacija

Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 360 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 110 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 180 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-31032023 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.

 

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

 

Dodatne informacije in prijava

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje na sanja.arn@gmail.com.

 

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje

Grand Hotel Primus

Pot v Toplice 9
2251 Ptuj
T: 02 74 94 500
F: 02 74 94 523
E: rezervacije@terme-ptuj.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti. 

Dodatne informacije

Barbara Luštek: 041 883 804; lustekb@gmail.com

Vljudno vabljeni!

Barbara Luštek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti