ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE -

ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

ARHIV STROKOVNIH SREČANJ

Od ustanovitve in organiziranja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti pred 40 leti do danes smo organizirali 35 strokovnih srečanj in izdali 34 Zbornikov. Pred vami je arhiv zadnjih 16 strokovnih srečanj s pozivi za aktivno sodelovanje, vabili za srečanja, programi srečanji in Zborniki.

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE -

ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

 

Ob železnici 30a • SI - 1000 Ljubljana • Slovenija