Aktivnosti

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti obeležuje 40 let svojega obstoja

Ptuj, 19. 11. 2015

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti obeležuje 40 let obstoja. V svojem bogatem obdobju je strokovna sekcija preučevala strokovna vprašanja s področja perioperativne zdravstvene nege, organizirala izpopolnjevanja, oblikovala priporočila, smernice in iskala odgovore na vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke.

Ob jubileju bomo najvidnejšim članom podelili zahvale za viden prispevek k razvoju in prepoznavnosti perioperativne zdravstvene nege. Na podlagi poglobljenega raziskovanja zgodovine vse od ustanovitve do današnjih dni bo ob dogodku izpod peresa operacijske medicinske sestre Marjete Berkopec izšla monografija Operacijske
edicinske sestre na Slovenskem.

Posebno priznanje bo za osvojeno 2. mesto na evropskem natečaju Ansell Cares H.E.R.O. Nurse Award za najvidnejše operacijske medicinske sestre v Evropi prejela Mateja Stare. S svojim delom v humanitarni organizaciji je prepričala tisoče medicinskih sester v Evropi, da so oddale svoj glas zanjo. Na povabilo na jubilejno slavnostno akademijo so se odzvali najvidnejši predstavniki zdravstvenih zavodov in s tem dokazali, da je timsko delo dolgotrajen in zahteven proces, vendar najučinkovitejši za kakovostno in varno delo.

Več informacij: opms.slo@gmail.com

V imenu strokovne sekcije zapisala: Sanja Arnautović