Kontakt

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V OPERATIVNI DEJAVNOSTI

Naslov: Ob železnici 30a, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 430 52 80
E-pošta: opms.slo@gmail.com
ID št. za DDV: SI64578119
Davčna številka: 64578119
Matična številka: 5138493
IBAN (NLB): SI56 0203 1001 6512 314

PREDSEDNICA

Tatjana Požarnik, dipl. m. s., spec. perioperativne zdravstvene nege
Ustanova/oddelek: Univerzitetni klinični center Ljubljana, SPS kirurška klinika, Centralni operacijski blok
Naslov ustanove: Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)31 382 211
E-pošta: tatjana.pozarnik@gmail.com

KONTAKTI IO SEKCIJE II. MANDAT

1. POŽARNIK TATJANA, dipl. m. s., spec. periop. ZN
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Mail: tatjana.pozarnik@gmail.com
Tel.: 031 382 211

2. TROTOVŠEK TATJANA, dipl. m. s., spec.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Mail: ttrotovsek@gmail.com

3. ARNAUTOVIĆ SANJA, dipl. babica, spec.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Operacijski blok, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Mail: sanja.arn@gmail.com

4. LUŠTEK BARBARA, dipl. m. s.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Operacijski blok, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto
Mail: lustekb@gmail.com

5. BRDNIK BLAŽ, mag. zn
Univerzitetni klinični center Maribor, Operacijski blok Klinike za kirurgijo,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Mail: blaz.brdnik@ukc-mb.si

6. SADIKU ELVIRA, dipl. m. s.
Splošna bolnišnica Jesenice, Kirurški Operacijski blok, Titova 112, 4270 Jesenice
Mail: elavira.sadiku@sb-je.si

7. KRAŠEVEC ALJOŠA, dipl. m. s.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Mail: akrasevec9@gmail.com

8. SEČKO SIMONA, dipl. m. s.
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Operacijski blok, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Mail: simona.secko@gmail.com

9. FURLANIČ GORANA, dipl. m. s.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Operacijski blok, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran
Mail: gorana.furlanic@op-valdoltra.si