PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

Čestitka ob dnevu OPMS Evrope
7. februar, 2022
ZDRAVJE ZAPOSLENIH V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI
5. april, 2022

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

vabi na strokovno srečanje

ZDRAVJE ZAPOSLENIH V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI

 

Lokacija: Grand hotel Primus, Ptuj

Datum: 1. in 2. 4. 2022

PROGRAM

PETEK, 1. 4. 2022

08.00 – 08.45 Registracija udeležencev

08.45 – 09.00 Otvoritev srečanja

 

I. SKLOP moderatorka: GORANA FURLANIČ

09.00 – 09.30  Covid 19: kaj smo se naučili skozi epidemijo

 Tatjana Mrvič, dr. med.

09.30 – 09.50  Osebna varovalna oprema v zdravstvu

Tanja Štraus, dipl. san. ing., mag. manag.

09.50 – 10.10  Presaditev pljuč zaradi posledic okužbe s Covid-19

Doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.

10.10 – 10.30  Kirurški varnostni kontrolni seznam Covid 19

Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., spec.

10.30 – 10.45  Vprašanja in diskusija

10.45 – 11.15  ODMOR

 

II. SKLOP moderator: TATJANA TROTOVŠEK

11.15 – 11.35  Organizacija dela v Operacijskem bloku Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v

                          novi normalnosti

Katarina Pirnat, mag. ZN

11.35 – 11.55  Prikaz primera dela pri pacientih z okužbo Covid-19 v Urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega

                          kliničnega centra Ljubljana

Terezija Žuk, dipl. m. s.

11.55 – 12.15  Prerazporejanje operacijskih medicinskih sester na Covid oddelke

Saša Gačnik, dipl. m .s., Sabina Gorenčič, dipl. m. s.

12.15 – 12.35  Ukrepi za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom v operacijski dvorani

Lidija Zorman, dipl. m. s., Simona Sečko, dipl. m. s.

12.35 – 12.55  Anesteziološka dejavnost v času epidemije Covid-19

Ana Lučić, dipl. m. s.

12.55 – 13.15  Vprašanja in diskusija

13.15 – 14.30  KOSILO

 

III. SKLOP    moderatorka: ELVIRA SADIKU

14.30 –14.50  Obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu operacijskih medicinskih sester

Prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

14.50 – 15.10  Zavedanje zaposlenih o dejavnikih tveganja pri nastajanju kirurškega dima v ginekologiji

Vesna Čač, dipl. m. s.

15.10 – 15.30  Ergonomija na delovnem mestu operacijskih medicinskih sester

Katja Dremelj Šav, Msc, dipl. fiziot., Sanja Arnautović, dipl. babica, spec.

15.30 – 15.40  Vprašanja in diskusija

15.40 – 16.15 ODMOR

 

IV. SKLOP Moderatorke: TATJANA POŽARNIK, SANJA ARNAUTOVIĆ, GORANA FURLANIČ

16.15 – 18.00 DELAVNICE

  1. Kirurški dim – varen in učinkovit način odstranjevanja (Medis) – 20 min
  2. Pravilna raba in rokovanje z osebno varovalno opremo (Tanja Štraus) – 20 min
  3. Vaje za preprečevanje bolečin lokomotornega aparata (Katja Dremelj Šav, Sanja Arnautović) – 20 min
  4. Pravilno rokovanje z zdravili (Smilja Kazić) – 20 min

 

18.00 – 18.30 VOLITVE

20.30 VEČERJA

 

 SOBOTA, 2. 4. 2022

 

V. SKLOP moderatorka: SIMONA SEČKO

09.30 – 09.50  Ohraniti zaupanje v času infodemije

Jure Brankovič, svetovalec za strateško komuniciranje

09.50 – 10.10  Dodana vrednost sistema vodenja kakovosti med epidemijo

Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Janja Kovačič, dipl. m. s.

10.10 – 10.30  Odkloni in tveganja v času epidemije

Svarunja Ferš, VMS, univ. dipl. org.

10.30 – 10.50  Ali storimo dovolj za zaposlene?

Aleksander Mlinšek, dipl. ZN, mag. menedž. kak.

10.50 – 11.00  Vprašanja in diskusija

11.00 – 11.30  ODMOR

 

VI. SKLOP moderatorka: ALJOŠA KRAŠEVEC

11.30 – 11.50  Uredba EU 2017/45 – ponovna obdelava pripomočkov za enkratno uporabo v Sloveniji – novosti

Tone Lovšin, strokovni sodelavec

11.50 – 12.10  Zdravstvena oskrba poletov v Planici

Tanja Košič, VMS

12.10 – 12.30  Optimalna zaščita kirurške rane

Katja Muhič, strokovna sodelavka

12.30 – 12.40  Vprašanja in diskusija

12.40 – 13.00 ZAKLJUČNE MISLI IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

 

Kotizacija

Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-01042022 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.

Za udeležbo na strokovnem izobraževanju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Dodatne informacije in prijava

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje

Recepcija GH PRIMUS

+386 2 74 94 506

hotel.primus@terme-ptuj.si

Rezervacijska služba booking

+386 2 512 22 00

info.shr@sava.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

 Dodatne informacije

Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com

 

Vljudno vabljeni!

Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti