ZDRAVJE ZAPOSLENIH V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
18. februar, 2022
ZAHVALA
5. april, 2022
Spoštovane kolegice in kolegi,
za nami je uspešno izvedeno 41. strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti, ki je potekalo 1. in 2. aprila 2022 na Ptuju. Tema tokratnega strokovnega izobraževanja je bila »Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi«, s katero smo nadaljevali s Projektom varnega in zdravega delovnega okolja, ki smo ga pričeli leta 2018 z izdajo brošure o nevarnosti kirurškega dima. Tako smo začeli z ozaveščanjem o nevarnih in škodljivih vplivih kirurškega dima za zaposlene in paciente ter o učinkovitih ukrepih za njegovo odstranitev v operacijski dvorani na podlagi pregleda rezultatov raziskav in priporočil svetovnih organizacij. Tokrat smo izdali brošuro Ergonomija v operacijski dvorani, ki sta jo pripravili Sanja Arnautović in Katja Dremelj Šav. Namen brošure je opredelitev ergonomskih obremenitev operacijskih medicinskih sester v operacijski dvorani in prikaz najprimernejših načinov za njihovo zmanjšanje. Predstavljene so pravne zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu ter dejavnosti za zmanjšanje telesnih obremenitev, ki jih zaposleni lahko opravijo med delovnim časom.

Vi se zavedamo, da je zdravje osnova za dobro in uspešno življenje in delo tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je zelo smotrno, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli bolj kakovosten kader in pridobi na javnem ugledu. Zaposlitev je za večino vir prihodka, daje nam občutek vrednosti, socialne pripadnosti in socialne vključenosti, zato ima izjemno velik vpliv na zdravje in blagostanje. Na delovnem mestu je cel niz dejavnikov (kot so fizično okolje, narava delovnih nalog, organizacijska struktura in klima), ki imajo neposreden vpliv na zdravje zaposlenih, hkrati pa vplivajo tudi na dejavnike izven delovnega mesta (kot npr. življenjski slog, pogoji bivanja in podobno). Delovno okolje je tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije primerno okolje za krepitev zdravega življenjskega sloga in dvig zdravstvene pismenosti. Vse to je bilo predstavljeno v predavanjih.

Pandemija covid-19, ki jo je WHO uradno potrdila 11. marca 2020, je naš zdravstveni sistem postavila pod velik pritisk zaradi nenadnega povečanega števila obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. V zelo kratkem času je bila potrebna obsežna reorganizacija zdravstvenih sistemov po celem svetu in tudi v Sloveniji. V večini držav se je na žalost izkazalo, da je pripravljenost na take dogodke zelo slaba. Na eni strani je prihajalo do pomanjkljivosti pri zagotavljanju nujno potrebnih zalog zaščitne opreme, medicinske opreme, zdravil, na drugi strani pa do neustrezne usposobljenosti kadrov v zdravstvu in organizaciji zdravstvenih sistemov. Zaradi pomanjkljivega znanja, nepripravljenosti na nenadno povečano število okuženih pacientov v bolnišnice in brez predhodnih načrtov za stanje epidemije so bolnišnice po Sloveniji začele z improvizacijo na vseh teh področjih. Sedaj po dveh letih prilagajanja in življenja na nov, drugačen način življenja in dela, smo imeli priložnost, da so nam predavatelji predstavili svoje izkušnje, ki so si jih pridobili v tem času. Zato zahvala vsem predavateljem, ki so se odzvali našemu povabilu k aktivni udeležbi, saj imajo ogromno znanja in izkušenj na področju, ki so ga predstavili.
Tokrat smo tudi prvič izvedli delavnice z različnimi temami:
– Kirurški dim – varen in učinkovit način odstranjevanja
– Pravilna raba in rokovanje z osebno varovalno opremo
– Vaje za preprečevanje bolečin lokomotornega aparata
– Pravilno rokovanje z zdravili

Izvedli smo tudi volitve za predsednico/ka in 8 članov IO za mandatno obdobje 2022 – 2026. Nova predsednica je postala Barbara Luštek iz SB Novo mesto. Člani IO pa so: Tatjana Trotovšek, Sanja Arnautović, Simona Sečko, Blaž Brdnik, Elvira Sadiku, Aljoša Kraševec in Edisa Korajac.

Predsednici Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, ga. Moniki Ažman, se zahvaljujemo, da se nam je pridružila, izrekla nekaj uvodnih besed in podelila zahvale za minulo delo v strokovni sekciji Gorani Furlanič in Tatjani Požarnik, ki je zaključila z delom predsednice.

Iskrena zahvala vsem predavateljem in tudi tistim, ki ste si vzeli čas in se nam pridružili na predavanjih in si s tem pridobili nova znanja, ki jih boste lahko s pridom uporabili pri svojem delu. Zahvala tudi našim zvestim razstavljalcem, brez katerih naša srečanja nebi imela takega pomena. Hvala tudi recenzentoma, dr. Manci Pajnič in viš. pred. Ljubiši Pađnu za recenziranje člankov ter Nini Štampohar za lektoriranje zbornika predavanj. Uspeh je lepši, če ga delimo.